výškové práce referencie Galéria kontakt legislatíva mapa stránok
| návrat na domovskú stránku |   | požiarna ochrana |

LEGISLATÍVA

Meniny na web

Práce vo výškach vykonávajú pracovníci, ktorí sú prakticky a odborne vyškolení v súlade s vyhláškou č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce vo výškach nad voľnou hĺbkou s použitím horolezeckej techniky. Táto vyhláška ustanovuje požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri príprave a vykonávaní stavebných, montážnych a udržiavacích prác a pri prácach s nimi súvisiacich.
Nariadenie vlády SR č.470/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.159/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

Ing. Vladimír Faltin