výškové práce referencie Galéria kontakt legislatíva mapa stránok
| návrat na domovskú stránku |   | požiarna ochrana |

MAPA STRÁNOK

Meniny na web

INDEX

 

- VÝŠKOVÉ PRÁCE

     - výškové práce

     - referencie

     - galéria

     - kontakt

     - legislatíva

     - mapa stránok

 

- PROTIPOŽIARNA OCHRANA

     - ochrana pred požiarmi

          - UPOZORNENIE

          - kontrola a servis PTZ

          - technik PO

          - vykonávanie činností špecialistu

     - protivýbuchová prevencia

          - čo znamená ATEX?

          - dokument o ochrane pred výbuchom

          - klasifikácie priestorov s výbušným prostredím

     - technik BOZP

          - bezpečnosto - technické služby

          - systém manažmentu bezpečnosti zdravia

     - legislatíva

          - legislatíva v oblasti ochrany pred požiarmi

          - legislatíva v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií

          - legislatíva v oblasti protivýbuchovej prevecnie

     - obchodná činnosť

          - hasiace prístroje

          - hydrantové systémy

          - požiarne uzávery

          - požiarno - bezpečnostné značenie

          - skrinky na hasiace prístroje

          - stavebné materiály na protipožiarne zabezpečenie

     - kontakt

 

 

Ing. Vladimír Faltin