ochrana pred požiarmi protivýbuchová prevencia technik BOZP legislatíva obchodná činnosť kontakt

| návrat na domovskú stránku |   | výškové práce |    | mapa stránok |

Obchodná činnosť

Meniny na web
obchodná činnosť

Hydrantové systémy


 

hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou
Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D25
 Materiál skrinka z oceľového plechu, dvere môžu byť na žiadosť odberateľa aj presklené
 Povrchová úprava prášková farba červená RAL 3000 štruktúra
 Rozmery v / š / h (mm) 640/640/265
 Obsah bubon s tvarovo stálou hadicou DN 25 + 1m prípojná hadica + uzátvarateľná sprchová prúdnica
 Ventil guľový DN 25
 Dĺžka hadice 20m alebo 30m

 

 

hydrantový systém s tvárovo stálou hadicou D25 a hasiacim prístrojom
Kombinovaná skriňa na hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D25 a hasiaci prístroh P 6 Te
 Materiál skrinka z oceľového plechu, dvere môžu byť na žiadosť odberateľa aj presklené
 Povrchová úprava prášková farba červená RAL 3000 štruktúra, alebo biela RAL 9010
 Rozmery v / š / h (mm) 640 / 950 / 265
 Obsah bubon s tvarovo stálou hadicou DN 25 + 1m prípojná hadica + uzátvarateľná sprchová prúdnica
 Ventil guľový DN 25
 Dĺžka hadice 20m alebo 30m

 

 

Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 a nerezovými
Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D25 a nerezovými dverami na zastavanie do steny
 Materiál skrinka z oceľového plechu, dvere z nerezového plechu, môžu byť na žiadosť odberateľa aj presklené
 Povrchová úprava prášková farba červená RAL 3000 štruktúra
 Rozmery v / š / h (mm) 640/640/265
 Obsah bubon s tvarovo stálou hadicou DN 25 + 1m prípojná hadica + uzátvarateľná sprchová prúdnica
 Ventil guľový DN 25
 Dĺžka hadice 20m alebo 30m

 

Príslušenstvo k násten. hydrantom                     
hadice, prúdnice, spojky, skrine, ventily

 

príslušenstvo k náseteným hydrantom

 

Označenie nástenných hydrantov                    
piktogram označenia stanovišťa hadicového zariadenia podľa nariadenia vlády č.444/2001 Z.z., označenie parametrov hydrantu a návod na obsluhu podľa §13 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z.

 

označenie nástených hydrantov

 

 

späť

 

Ing. Vladimír Faltin