ochrana pred požiarmi protivýbuchová prevencia technik BOZP legislatíva obchodná činnosť kontakt

| návrat na domovskú stránku |   | výškové práce |    | mapa stránok |

Obchodná činnosť

Meniny na web
 

Požiarno - bezpečnostné značenie


 

Nebezpečenstvo pri požiari:

  • Dym je jedným z najnebezpečnejších zložiek požiaru, sťažujúci alebo znemožňujúci evakuáciu osôb.
  • Viditeľnosť je minimálna a vedie k panike.
  • Intoxikácia môže viesť k vážnemu poškodeniu zdravia a aj k smrti evakuovaných osôb.
  • Horúci vzduch je nebezpečný pre naše dýchacie ústrojenstvo.

 

Z toho vyplýva potreba zamyslieť sa nad orientačným značením, ktoré jasne a za každých okolností ukáže ľuďom najkratšiu únikovou cestu.

 

 

príslušenstvo k náseteným hydrantom

 

späť

 

Ing. Vladimír Faltin