ochrana pred požiarmi protivýbuchová prevencia technik BOZP legislatíva obchodná činnosť kontakt

| návrat na domovskú stránku |   | výškové práce |    | mapa stránok |

Obchodná činnosť

Meniny na web
 

Stavebné materiály na protipožiarne zabezpečenie


  • komplexné protipožiarne zabezpečenie kábelových kanálov - riešenie hlavných a čiastkových protipožiarnych priečok,
  • protipožiarne obklady drevených a oceľových konštrukcií,
  • protipožiarne nátery drevených a oceľových konštrukcií,
  • realizácia ľahkých protipožiarnych deliacich konštrukcií s vysokou požiarnou odolnosťou.

 

 

protipožiarne upchávky

protipožiarne upchávky protipožiarne upchávky

protipožiarne upchávky

 

späť

 

Ing. Vladimír Faltin